Δευτέρα, 29 Απριλίου 2013

Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Β΄ και Γ΄ εθνικής 26-28- Απρ. 2013

Φωτογραφίες και video από το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Β΄ και Γ΄ εθνικής 26 έως 28  Απριλίου  2013 πού έγιναν με μεγάλη επιτυχία στο Ηράκλειο στο ξενοδοχείο Απολλώνια.
Οι φωτογραφίες είναι χωρισμένες ανά ημέρα:

1η ημέρα    26/4/2013 
2η ημέρα    27/4/2013
3η ημέρα    28/4/2013
Από τη σελίδα του Σ.Α.Χ. http://www.chaniachess.gr/news/2013/diasilogika_protathlimata/B_C_katigoria/DiasilogikaB&C.html

ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 
Β΄ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 
Γ΄ ΕΘΝΙΚΗΣ
1ος γύρος
Κυριακή 07/4 ώρα 11.00΄
1ος γύρος
Κυριακή 07/4 ώρα 11.00΄
ΣΚΟΡΟΤΕ
51/2 - 41/2
Σ.Ο. ΑΝΩΓΕΙΩΝΣΚΟΡΙ
1/2 - 91/2
ΟΑΧΚΙΣΣΑΜΟΣ
6 - 4
ΚΑΪΣΣΑ ΟΦΣΧ
51/2 - 41/2
ΛΑΤΩΟΑΑΗ
51/2 - 41/2
Ε.Γ.Ο.Η.Χερσόνησος
1 - 9
ΝΕΟΙ ΗΡΟΔΟΤΟΥΓΑΖΙ
1/2 - 3 1/2
ΛΕΩΝ ΚΑΝΤΙΑΟΦΗ 2000
6 - 4
2ος γύρος 
Σάββατο 13/4 ώρα 16.00΄
2ος γύρος 
Σάββατο 13/4 ώρα 16.00΄
ΟΤΕΚΙΣΣΑΜΟΣ
1/2 - 3 1/2
Σ.Ο. ΑΝΩΓΕΙΩΝΚΑΪΣΣΑ
2 - 8
ΣΚΟΡΟΑΧ
7 - 3
ΣΚΟΡΙΟΦΣΧ  
5 - 5
ΟΑΑΗΓΑΖΙ
6 - 4
ΕΓΟΗΛΕΩΝ ΚΑΝΤΙΑ
2 - 8
ΛΑΤΩΝΕΟΙ ΗΡΟΔΟΤΟΥ
6 - 3
ΣΚ. Α.ΧερσονήσουΟΦΗ 2000
41/2 - 51/2
3ος γύρος
Κυριακή 14/4 ώρα 11.00΄
3ος γύρος
Κυριακή 14/4 ώρα 11.00΄
ΟΑΧΟΤΕ
1/2 - 5 1/2
ΚΑΪΣΣΑΣΚΟΡΙ
8 - 2
ΚΙΣΣΑΜΟΣΣΚΟΡ
1 - 9
ΟΦΣΧΣ.Ο. ΑΝΩΓΕΙΩΝ
9 - 1
ΓΑΖΙΛΑΤΩ
4 - 6
ΟΦΗ 2000Ε.Γ.Ο.Η.
9 - 1
ΝΕΟΙ ΗΡΟΔΟΤΟΥΟΑΑΗ  
1/2 - 4 1/2
ΛΕΩΝ ΚΑΝΤΙΑΧερσόνησος51/2 - 41/2
4ος γύρος 
Παρασκευή 26/4 ώρα 17.30΄
4ος γύρος 
Παρασκευή 26/4 ώρα 17.30΄
ΝΕΟΙ ΗΡΟΔΟΤΟΥΟΤΕ
1/2 - 5
ΧερσόνησοςΚΑΪΣΣΑ
41/2 - 51/2
ΟΑΑΗΚΙΣΣΑΜΟΣ
1/2 - 1 1/2
ΟΦΗ 2000ΟΦΣΧ
61/2 - 31/2
ΓΑΖΙΟΑΧ
1/2 - 5 1/2
ΕΓΟΗΣ.Ο. ΑΝΩΓΕΙΩΝ
11/2 - 7
ΛΑΤΩΣΚΟΡ
7 - 2 1/2
ΛΕΩΝ ΚΑΝΤΙΑΣΚΟΡΙ
61/2 - 31/2
5ος γύροςΣάββατο 27/4 ώρα 10.00΄
5ος γύροςΣάββατο 27/4 ώρα 10.00΄
ΟΤΕΟΑΑΗ
6 1/2
ΚΑΪΣΣΑΕΓΟΗ
6 - 4
ΚΙΣΣΑΜΟΣΓΑΖΙ
1/2 - 6 1/2
Σ.Ο. ΑΝΩΓΕΙΩΝΛΕΩΝ ΚΑΝΤΙΑ
1 - 9
ΟΑΧΛΑΤΩ
3 - 7
ΟΦΣΧΧερσόνησος
61/2 - 31/2
ΣΚΟΡΝΕΟΙ ΗΡΟΔΟΤΟΥ
1/2 - 4
ΣΚΟΡΙΟΦΗ 2000
3 - 7
6ος γύρος 
Σάββατο 27/4 ώρα 17.30΄
6ος γύρος 
Σάββατο 27/4 ώρα 17.30΄
ΓΑΖΙΟΤΕ
1/2 - 4
ΛΕΩΝ ΚΑΝΤΙΑΚΑΪΣΣΑ
6 - 4
ΛΑΤΩΚΙΣΣΑΜΟΣ
7 - 3
ΧερσόνησοςΣΚΟΡΙ
51/2 - 41/2
ΟΑΑΗΣΚΟΡ
1/2 - 6
ΕΓΟΗΟΦΣΧ
11/2 - 8
ΝΕΟΙ ΗΡΟΔΟΤΟΥΟΑΧ
8 - 2
ΟΦΗ 2000Σ.Ο. ΑΝΩΓΕΙΩΝ
9 - 1
7ος γύρος 
Κυριακή 28/4 ώρα 10.00΄
7ος γύρος 
Κυριακή 28/4 ώρα 10.00΄
ΟΤΕΛΑΤΩ
3 - 6 1/2
ΚΑΪΣΣΑΟΦΗ 2000
41/2 - 51/2
ΣΚΟΡΓΑΖΙ
1/2 - 1/2
ΣΚΟΡΙΕΓΟΗ
9 - 1
ΚΙΣΣΑΜΟΣΝΕΟΙ ΗΡΟΔΟΤΟΥ
1/2 - 7
ΟΦΣΧΛΕΩΝ ΚΑΝΤΙΑ
3 - 7
ΟΑΧΟΑΑΗ
1/2 - 1/2
Σ.Ο. ΑΝΩΓΕΙΩΝΧερσόνησος
1/2 - 91/2

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου