Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2016

Βραβευσεις Αθλητών από την Περιφέρεια Χανίων στο Πνευματικό Κέντρο 19-11-2016

Φωτογραφίες από ένα μικρό  μέρος της εκδήλωσης ειναι διαθέσιμες και μπορείτε να τις προμηθευτείτε και από το Φωτόπολις.

(λόγω της πληθώρας των αθληματων και των αθλητων η διάρκεια των βραβεύσεων ήταν εκτεταμένη και δεν μπόπρεσα να την καλύψω ολόκληρη)