Σάββατο 11 Ιανουαρίου 2020

Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις παιδικών σταθμών !

Για να δείτε και να επιλέξετε τις φωτογραφίες που σας ενδιαφέρουν ζητήστε τον  κωδικό εισόδου * από τον αντιστοιχο παιδικό σταθμό.
Δεν εκθέτουμε φωτογραφίες των παιδιών στο διαδίκτυο και υπάρχει έλεγχος εισόδου.

Θυμηθείτε και χαρείτε με τις φωτογραφίες από τη Χριστουγεννιάτικη γιορτή και επιλέξτε να σας τυπώσουμε τις δικές σας!